Här kommer ett litet sammandrag från Södra Hagundas årsmöte den 5/2 2014.
Som vanligt var det Sören Johansson som var ordförande för mötet och genomförde detta som vanligt med bravur. Det har skett några förändringar inom styrelsen, Reine Lövqvist är ny sekreterare samt utbildningsansvarig. En presentation av Reine kommer komma inom kort.

En motion som kom för två år sedan från Årby/Hacksta som behandlade jakttiden på älgjaktsstarten, har nu tagits av årsmötet och skickats vidare till länsföreningens årsmöte. Motionen har reviderats och innebär att jaktstarten på älg är nu föreslagen till att vara den tredje måndagen i oktober.

Carolin Isaksson informerade om länsföreningens aktiviteter, styrelsens arbetsuppgifter samt allmänt om jägareförbundet. Sedan var det den årliga prisutdelningen för skytte- och hundtävlingar i kretsen. Tre personer fick förtjänsttecken, Tommy Olsson fick brons, Anders Öberg fick silver och Bernt Eriksson fick guld. Bernt kommer att få ta emot sitt förtjänsttecken på länsföreningens årsmöte på Victora den 10/4.

Anders Öberg avslutade mötet med att tacka för deltagandet samt för fortsatt förtroende.