Blog Image

Nyheter

Kallelse till Årsmöte 2024

Uncategorised Posted on Tue, December 05, 2023 19:47:22

Årsmötet 2024 kommer att hållas i Hagby bygdegård, dagordning enligt nedan. Vi hoppas att så många som möjligt kan komma.

Väl mött!

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Onsdagen den 7 februari 2024 kl.19.00 i Hagby bygdegård

Dagordning

-Fastställande av röstlängd

-Val av ordförande för mötet

-Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll

-Val av sekreterare för mötet

-Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst

-Fastställande av dagordningen

-Styrelsens verksamhetsberättelse

-Revisorernas berättelse

-Fastställande av balansräkning

-Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

-Upplösning av Södra Hagunda Jaktvårdskrets inför sammanslagning med Norra Hagunda Jaktvårdskrets.krets masterskap

Nyheter, Uncategorised Posted on Tue, May 30, 2023 20:01:46

Hej
Jag försöka visa några bilder av hund training till viltspor och även KM som var måndag den 29 2023. Flexi vann igen.
Harold

måndag den 29 2023. Flexi vann igenKallelse till Årsmöte 2023

Nyheter Posted on Wed, January 04, 2023 10:06:14

Vi önskar alla en god fortsättning på nya året och passar på att informera att i år kommer vi hålla årsmöte på plats i Ramsta Bygdegård. Vi hoppas att så många som möjligt kan komma.

Väl mött!

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Onsdagen den 15 februari 2023 kl.19.00 i Ramsta Bygdegård

Dagordning

-Fastställande av röstlängd

-Val av ordförande för mötet

-Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll

-Val av sekreterare för mötet

-Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst

-Fastställande av dagordningen

-Styrelsens verksamhetsberättelse

-Revisorernas berättelse

-Fastställande av balansräkning

-Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

                                                                                          I tur att avgå:         

Val av ordförande på ett år                                         Lars Lindvall                                                        

Val av styrelseledamöter                                              Helena Friis, Eugen Veszelei

Val av ombud till länsföreningens årsstämma         Tobias Alvinder, Lars Lindvall         

Val av suppleanter till länsföreningens årsstämma   Helena Friis, Eugen Veszelei

Val av valberedning                                                         Petter Kjellerby, Reine Lövqvist, Johan Thunberg

Val av revisorer                                                                Peter Sahlqvist, Bo Granvik

Val av revisorer suppleanter                                          Tomas Algotsson, Anna Friis

Val av utbildningsansvarig                                             Torsten Berglund

Val om kontaktman för jakthundar                              Kalle Gauffin

Val av kontaktman för medlem och marknadsföring    Tobias Alvinder

Val om kontaktman för Jakt och viltförvaltning         Eugen Veszelei

Val om kontaktman för opinion och kommunikation Eugen Veszelei

Val av skyttekommitté                                                     Uppsala Näs Jaktklubb

Val av kontaktman för Trafiksäkerhetsverket             Sigfrid Eriksson

Styrelsens förslag:

  1. I ärenden varöver länsföreningen infordrat yttrande
  2. Angående inkomna motioner
  3. Angående övriga ärenden

Bestämmande av sättet att kalla till nästa årsmöte och ev.  extra möte

Reseersättning ordförande och kassör

Övriga frågor

Kaffe !

Årsprogram 2023

  • Onsdag den 15 februari kl. 19.00

Årsmöte i Ramsta Bygdegård

  • Måndagskvällar april – maj

Eftersöksträning första snöfria måndagen i april – för mer info kontakta Magnus Wolrath eller Kalle Gauffin

Plats: Scoutstugan

  • Söndag den 18 juni kl. 09.00 – 10.00

KM + tävling mot Norra Hagunda + Börje Schelins vandringspris

Plats: Uppsala-Näs skjutbana

  • Söndag den 13 augusti kl. 09.00 – 10.00

Jaktlagskjutning + KM skeet och trap

Plats: Uppsala-Näs skjutbana

Uppsala Näs skjutbana 2023

Skeet-, trap-, älg- och inskjutningsbanan

Öppen för allmänheten 18.00 – 21.00 alla onsdagar i Maj, Juni, Augusti och September.

 (från 1 augusti öppnar banan 17:00, endast älgbanan öppen)

Vid intresse för 22-LR och luftgevärsskjutning för ungdomar kontaktas ansvarig för skjutbanan.

Vi uppmanar alla jägare att delta i övningsskjutningarna.

OBS! Banan stänger den 30 september.

Övrig tid bokas Uppsala Näs skjutbana på tel. 070-699 03 16Flexi – Harold vinnare av Viltspårs KM

Nyheter Posted on Thu, June 02, 2022 12:35:41

Krets mästerskap måndag den 30 maj 2022 var väldigt populär.

Vi har 12 ekipage under tävlingen och 6 domare.

Vinare var Flexi (Labrador) med 75 av 75 poäng.    

Harold TvedtenNext »