Status för den pågående Jägarkursen där 13 ungdomar från kretsen deltar

Så har vi kommit en god bit på väg under den mest mörka
tiden på året. Det känns skönt att kunna se slutet på teorikapitlen och med
skräckblandad förtjusning ge sig i kast med identifiering av fåglar;-)

Just fåglarna bereder sannolikt de flesta kursdeltagarna
runt om i landet en hel del huvudbry. Tur att provet inte består av allt för
mycket fågelidentifiering!

En hel del skjutning i simulatorn har det också blivit. Vi
har delat upp gänget i två halvor där ena halvan skjutit och andra halvan
gnuggat teori.

Vi räknar med att genomföra teoriproven senare i vår och så
snart grundläggande skjutövningar klarats av även de praktiska delarna av
Jägarexamensproven. Hela paket är tämligen omfattande och kräver stort
engagemang från eleverna.

Kursen har haft besök av bl a Christer W. vilken berättade om
eftersöksjägarens vedermödor och upplevelser. Det finns mycket tänkvärt att ta
till sig! Tack Christer för ditt engagemang!

Även Jägareförbundet har besökt oss. Detta genom Caroline
Isaksson, vilken är medlem i styrelsen för Jägareförbundet i Uppsala län.

Caroline höll en mycket bra genomgång vilken både berörde
skälen till hennes eget engagemang liksom Jägareförbundets, dess olika
uppgifter landet samt gentemot byråkratin i EU.

http://jagareforbundet.se/mitt/uppsala-lan/jagareforbundet-uppsala-lan/Kontaktpersoner-i-mitt/styrelsen/