Södra Hagunda har utökat antalet eftersöksjägare med tre personer – Rikard Rosén, Jan Dahlström och Björn Eek samt en ytterligare kontaktperson – Reine Lövqvist, som kommer hjälpa till när det har skett en viltolycka i kretsen. Vi ser att detta är väldigt positivt då vildsvinen har etablerats sig inom vår krets, och vi är därför i ett stort behov utav hundar som kan spåra främst vildsvin. Dessa personer har även hundar som kan spåra övrigt vilt. Alla ni som hjälper till vid viltolyckor ska ha ett stort tack och ert arbete är väldigt viktigt.

För att bli en godkänd eftersöksjägare/kontaktperson så måste man inneha jägareexamen, bli godkänd av polisen och därefter genomföra ett teoretiskt prov. Om man inte går igenom dessa steg så är man inte en godkänd eftersöksjägare och får därför inte åka ut på ett eftersök, inte ens om det är på ens egen mark. Enligt Nationella viltolycksrådet så får man inte heller ta hjälp av markägare eller jaktlag om dessa inte är godkända av Nationella viltolycksrådet. Detta är för att försäkringar ska kunna gälla samt för att polismyndigheten verkar som arbetsgivare.

Det har inträffat ytterligare en viltolycka. Som tidigare nämnts så kan ni läsa om dessa under fliken viltolyckor, som uppdateras vartefter de har skett.

Nästa söndag startar viltspårsträningen som hålls i Uppsala Näs av Magnus Wolrath och Kalle Gauffin för mer information.