Bernt Eriksson fick ta emot förtjänsttecken i guld vid Länsföreningsstämma 2014 torsdagen den 10 april enligt motivering
“Bernt är en åldersman som den yngre generationen träffat vid alla tillfällen som jakt och viltvård står på schemat.
Bernt är även en uttalad predatorjägare – kråkornas fiende nummer 1. Räv och grävling står högt upp på Bernts agenda, är sällan utebliven då jakt står på menyn.
En trotjänare sedan 60-talet i Södra Hagunda jaktvårdskrets”

Länföreningsstämman bifaller även motion som Södra Hagunda inlämnat, som ursprungligen kommer från Årby/Hacksta jaktlag om att senarelägga älgjaktsstarten med hänsyn till brunstperioden på älg. Länsföreningensstyrelse fick i uppdrag att tillskriva Svenska Jägarförbundets jakt och faunaenhet på Öster-Malma för att bereda frågan om älgjaktstarten i syd och mellansverige.

Vargen har varit synlig vid Dalkarlskärret Hammarskog i fredags morse 11/4 vid nio-tiden på morgonen och flera observationer har även hörts i kretsen, troligen så försvann denna varg mot Knivsta enligt personalen på Länsstyrelsen i Uppsala. Länsstyrelsen tror att det har varit två olika vargar som har varit synliga i Länet den sista veckan, de tror att det kanske är av samma kön eftersom de inte är tillsammans trots att de är så nära varandra?