För två veckor sedan i Almunge trakten fångades ett lodjur (honkön) som det sattes en sändare på som man kommer att kunna följa på nätet när allt är klart, återkommer var och när det är klart med det.

I veckan som var var det möte igen med Viltförvaltningsdelegationen (VFD) i Uppsala län

Detta hände:

Två timmar ägnades åt att Inga Ängsteg från Viltskadecenter på Grimsö informerade om hur de jobbar
med att bl.a. förebygga viltskador, ersättningar, trender på skador av vilt o.s.v.

Sedan informerade Länsstyrelsens (Lst) tjänstemän
bl.a. om klövviltsavskjutningen den gånga säsongen (till stor del våra
siffror)
samt resultatet av rovobs.se och hur deras snooking fungerat.
Preliminärt resultat är 13-14 familjegrupper lodjur (minimiresultat),
detta skall dock Viltskadecenter och Naturvårdsverket godkänna innan det är det officiella resultatet för den gångna vinter.

Det påpekades ju att detta är minsta antal
familjegrupper, om det sedan är 15, 20, 25 eller 30 vet ju ingen. Därom
kan vi bara spekulera.

Sedan berättade Lst hur de arbetat med 1:a versionen av Förvaltningsplanen för stora rovdjur, den som varit ute på remiss.

Därefter indelas vi i 3 grupper och hade gruppdiskussioner om förvaltningsplanens utformning, riktlinjer, beräkningsmodell m.m.

Grupperna fick ett 10-tal frågor som skulle besvaras.

Detta grupparbete hade vi i 1,5 timme vilket var mycket givande ( Naturskyddsföreningen vår i min grupp).
Det vi inte diskuterade var miniminivåerna för lo, varg osv eftersom vi
avgivit vår ståndpunkt i resp remissvar. Bifogar vårt remissvar.

Vi förklarade bara varför vi hamnat så olika i våra tyckande om miniminivåer.

Det som händer nu är att Lst tittar på remissvaren och vad de 3 grupperna kom fram till igår och
utkommer med en ny remissutgåva av Förvaltningsplan den 7 maj.

Vi har på oss fram till den 21 maj att inkomma med synpunkter på denna version nr 2.

Sedan kommer Lst att titta på de nya remissvaren och skicka ut version 3 till VFD den 3 juni.

VFD har möte den 17 juni och då skall där tas beslut om (förslag) på plan för Uppsala län.

Därefter skall miniminivåerna diskuteras i samrådsgruppen i Mellansvenska rovdjursområdet (8 län)
och där ca 68 familjegrupper fördelas på de 8 länen (huggsexa alltså)

Sedan fastställer Naturvårdsverket det slutgiltiga miniminivåerna och förvaltningsnivåerna i oktober.