Ungdomsskytteutbildning Ekebyboda måndag 9 juni.

På måndag kör vi igen och förhoppningsvis kommer UNT och gör
ett reportage (föregående UNT besök blev inställt pga brist på fotograf…).

Det är önskvärt med så god uppslutning som möjligt.

Föregående måndag, 2 juni, var det endast ett fåtal skyttar
närvarande trots perfekt väder. Utbildningen ger som tidigare sagt ett
synnerligen gott utbyte i både antal ahaupplevelser jämväl ökad skicklighet
samt därtill förståelse för lerduveskyttets komplexitet.

Så återigen, ta chansen att ytterligare öka din skjutförmåga
på måndag!

Hälsar
Peter SQ.