Hej

Säkert har ni redan sett i bl.a. UNT och på vår hemsida
www.jagareforbundet.se/uppsala

om vad som hände på Viltförvaltningsdelegationens (VFD) möte i tisdags den 17 juni.

Men här kommer dock en kort personlig rapport/reflektion.

Mötets öppnades med att en icke namngiven ledamot (det var jag) fick en mycket skarp reprimand av Landshövdingen
för att redan dagen innan gått ut med ett pressmeddelande om Länsstyrelsens förslag på miniminivåer på lodjur.

Att föregripa mötets utgång ogillande Egart och han hoppasdes att detta inte skulle upprepas.

Vid VFD-mötet uteblev representanter för Skogsnäringen, Fisket och Vänsterpartiet. Alltså fanns 10 ledamöter på plats.

Det var synd för där tappade vi nog några bundsförvanter.

Efter en dryg timmes diskussion om själva miniminivåerna (det blev nästan bara lodjuren som diskuteras)
så stod det tidigt klart att 3 ledamöter skulle förorda 5 familjegrupper
(fg), 4 skulle rösta på 8 fg och 3 skulle rösta på 14 fg.

Naturskyddsföreningen o fridluftsfrämjandet var
först uppe på 20 fg men ”övertalades” av folkpartier att komma med i
hans ” 14 fg klubb”

Alltså inget förslag skulle vinna egen majoritet.
Efter ingående diskussioner om konsekvenserna om att inte ha något
beslut alls,
föreslog Egart att ”mellanförslaget” på 8 fg var det mest logiska ”att vinna” varpå vi på 5 och 14 fg ”lade ner våra röster”.
Annars hade vi öppnat upp helt för vad som helst vid samrådet i
Mellersta förvaltningsområdet den 26/8 där man skall ihop 68 fg.

Sedan har vi också ett riksdagval i september som
kan ändra på alla nu grundläggande förutsättningar till en vettig
rovdjursförvaltning.
Den som lever får se vad detta slutar med.

Trevlig sommar önskar

Stefan Holm