Nu finns tilldelningen om älg och kronhjort under respektive flik – ÄLG/KRONHJORT som ni hittar överst på sidan.

Hej

Ännu ett år
har gått sedan förra tilldelningsbeslutet kom ut. Vi ifrån styrelsen tycker att
”älg året” har hanterats med stort beröm.

Vi vill återigen påminna er om beslut som
fastlogs på jaktledarmötet inför 2014/2015. Skjutna älgar/kronhjortar ska
rapporteras dagligen till telefonsvararen senast klockan 19.00 där information
finns om dagens avskjutning, nytt meddelande pratas in efter 21.00 Samt om avlysningsjakt skall tillämpas (Tel
nr enligt nedan) OBS Taggbegränsning 0-5
taggar på älg fredat.
(Viktigt lyssna av tel. svarare dagligen innan
jaktstart.)

Skötselplan på
älg 2014/2015

Tjur 3 st. Hondjur 3 st. Kalv 10 st.

En förändring som är minnesvärd är licensen på kronhjort som både innefattar
avlysningsjakt, samt taggbegränsning, 7
taggar och fler fredad.
OBS Hjort 1st. Ingen taggbegränsning
(Viktigt lyssna av tel. svarare dagligen innan jaktstart.)

Hjort 2 st. (OBS Taggbegränsning.) Hind 2 st. Kalv 2 st.

Något oklart
om årets tilldelningar, taggbegränsningar och avskjutningar mm. Kontakta någon
i styrelsen.

Bra att veta

· – Telefon
nr till svarare 0730-53 53 70, och tas i bruk den 15/8

· – Glöm
inte att rapportera älg-obs senast 2014-11-13

· – Älg/kronhjortavgift
och älg/kronhjort rapport senast 2015-02-04

· – Christers
Mobil 070-621 04 85

Glöm inte!

Älgmötet i
Hagby skola är en av årets träffar, som infaller den 2014-10-08 kl. 19,00 som
samlar den hängivna älgjägarskaran för en sista genomgång inför den stundande
högviltjakten. Som vanligt kommer en gäst som är föredragande!

Med uppdrag
av styrelsen

Anders Öberg
Ordförande

Södra Hagunda
jaktvårdskrets