I söndags kl. 22:08 inträffade en vitolycka med vildsvin
mellan Bragby-infarten och Wiks-infarten på väg r55. Det var ett viltsvin som
kom från Hagby och skulle passera vägen. Efter att första bilen kolliderat med
vidsvinet kastades den över i motsatt körfält och blev påkört av ytterligare en
bil. Skadorna på bilarna var så omfattande att de behövdes bärgas från platsen.
Vildsvinet som blev påkört var en galt som uppskattningsvis väger ca 80 kg och
den dog på plats.

Ca 22 minuter senare inträffade nästa trafikolycka bara en
kilometer från den första olycksplatsen, återigen med ett vildsvin. Denna gång
var det vid Skornome-infarten och även den bilen blev bärgad från platsen.
Vildsvinet var en galt och den uppskattades till att väga ca 110 kg.

För varje viltolycka som inträffar så kan ni läsa om dessa
under vår flik Viltolyckor som finns
på vår hemsida. Tänk på att köra försiktigt på morgonar och kvällar när djuren
är som mest aktiva. Vid olycka ring 112 och markera ut olycksplatsen väl.