Onsdagen den 8/10 var Jaktvårdskonsulenten Stefan Holm på vårat älg/kronhjortsmöte
i Hagby byggdegård. Stefan berättade om lite om rovdjursläget i länet men
huvudpunkten var om hur man på bästa sätt genomför en spillningsinventering på
älg, som vi planerar att ha under den kommande våren. Därefter presenterades
årets avskjutningsplan på älg samt hur vi har kommit fram till denna
avskjutningsplan som beslutades på jaktledarmötet den 24/4. Det var 41 st.
åhörare på mötet i Hagby och efter mötet bjöds det på fika.

VIKTIGT!
Innan du går ut och jagar älg och kronhjort så måste du ringa till
telefonsvararen för att kolla vad som finns kvar på tilldelningen. Kontakta din
jaktledare för mer information om telefonnummeret.

På vår hemsida har vi en flik för älg om du kollar under fliken kan du
hitta avskjutningsplaner för de olika jaktlagen.

Älg

Avskjutningsplanen
är 3 st. tjurar, 3 st. hondjur samt 10 st. kalvar.

Det är
lovligt att byta ut en vuxen mot en kalv.


Arealgräns
för 2014 500 ha


Avlysningsjakt
älg/kronhjort vuxen och kalv.


Clearing
av överskjutning älg/kronhjort, avdrag om det blir t.ex. överskjutning av tjur
så blir det avdrag med ett hondjur och vice versa.


Styrelsen
har mandat att avlysa/ändra älg/kronhjortsjakten/avskjutningsplaner under
pågående jaktsäsong.


Spara
taggar på älgtjurar. 0-5 taggar fredad


Fel
skjuten älgtjur taggar 2014 50 kr/kg.


Kg-pris
för över-/felskjutning på älg/kronhjort 50
kr/kg.


Fällavgift
för älg 2014 vuxen 950 kr, kalv 300 kr

Kronhjort

2014-09-22
Kronhjortshind skjuten i Skornome. 89 kg.

Återstående
är 2 st. hjortar, 1 st. hind samt 2 st. kalvar.

Det är
lovligt att byta ut en vuxen kronhjort mot en kalv.


En
hjort fri avskjutning på taggar.


Hjort
7-taggar och däröver fredad.


Fel
skjuten kronhjort taggar. 50 kr/kg.


Fällavgift
för kronhjort 2014 vuxen 600 kr och kalv 300 kr