Idag sköts en älgkalv samt ett hondjur. Jakten på hondjur är nu avlyst.

2014-11-11 klockan 20:15 kördes det på ett vildsvin som var
en gylta mellan Bragby och infarten till Wik på riksväg 55, gyltan dog på plats
och levande vikt uppskattas till 55 kg. Det var flera grisar som sprang över
vägen visade spåren.

2014-11-13 klockan 23:42 kördes det på en älg på riksväg 55
mellan Bragby och infarten till Wik, vid eftersöket på natten så såg man ko med
två kalvar några hundra meter från olycksplatsen som var oskadda, så eftersöket
avbröts på natten och återupptogs på morgon då det visades att det var en annan
älg som var påkörd. Under dagens eftersök så såg man sex olika älgar och ingen
av älgarna påvisade några skador.

Kvigan som blev påkörd och avlivad i Brunna vägde 147 kg och
ko vid Skärfälten vägde 180 kg.

Alla käkar från årets jakt och trafikdöda är inlämnade till
Jonas för åldersbestämmelse, återkommer när vi har fått åldern på dessa älgar.