Styrelsen har fått skriftlig ansökan om att slå ihop tre stycken jaktlag till ett, som styrelsen ser mycket positivt till, men beslut om det kommer att tas upp på jaktledarmötet i vår. Det är Skornome, Focksta och Hagby jaktlag som har ansökt att bilda ett jaktlag med namnet Hagby och som kommer att få en areal på 1274 hektar. Kanske kommer det flera ansökningar om ihop slagningar av jaktlag, men de ska vara inlämnat en skriftlig ansökan till styrelsen senast 31/12-14.

21 november vid 17,00 tiden kördes det på en älg vid Navesta hage på riksväg 55 som ligger mellan Rosendal och infarten till Sätra. Det visades att två stycken vuxna älgar skulle passera från Uppsala Näs hållet riktning mot Ramsta sidan, den ena älgen sprang in i sidan på en bil. Vid platsbesöket på kvällen så visades att älgarna hade sprungit från platsen, så eftersöket startade tidigt på morgonen dagen efter. Älgarna spårades till ett skogsparti en bit där ifrån och blev stötta i legan, förshålls skyttar kunde konstatera att älgararna var oskadda när de passerade två skyttar på ett femtiotal meter, det var ett hondjur och en större tjur.