27/11 klockan 20:27 kördes det på en vildsvinsgalt på riksväg 55 mellan infarten till Brunna och Skornome. Galten hade levande vikt på ca 100 kg.

Information
från Krets ordförande konferensen den 7/11

Då vår
ordförande Anders Öberg inte hade möjlighet att delta på konferensen, valde
styrelsen att skicka mig eftersom det var viktigt att kretsen
var representerad.

Ämnet för
dagen var jaktetik. Syftet var att genom diskussion och grupparbete runt ett
antal jaktetiska ämnen komma fram till någon eller några ämnen som vi vill att
Svenska Jägarförbundet ska arbeta vidare med. Inte för att vi saknar etik i jakten
utan mer för att fortsatt ha allmänhetens acceptans för vår rätt att jaga
vilket för övrigt är högre än någonsin. 2013 hade vi en acceptans från allmänhet
på 87 %, vilket ska jämföras med 7 % 1971. Detta måste vi fortsätta att jobba
på, då vi är beroende av allmänheten, eftersom vi är en liten grupp i samhället.
Ämnena som vi diskuterade och jobbade kring var:

·
Hur
framställer vi jakten i sociala medier?

·
Hur
fungerar löshundsjakten?

·
Hur
används ny teknik? (GPS, bilanvändning etc.).

·
Jakttider
– t ex hur ser vi på brunsten?

·
Ska
vi ha obligatoriskt övningsskytte?

·
Skadeskjutningar?

·
Utfodring
av vilt?

·
Hantering
av viltet efter att det ligger?

Efter redovisat
grupparbete kom vi fram till att, “Hur vi framställer jakten i sociala medier” var det viktigaste ämnet, följt av “Skadeskjutning” och “Obligatoriskt
övningsskytte.” Inte så förvånande kanske,
då sociala medier växer och gör att allmänheten som inte har så mycket kontakt
med jakt i vanliga fall kommer närmare än någonsin. Man kanske kan säga att
sociala medier fungerar som ett förstoringsglas eller ett fönster för
allmänheten in i jaktens värld och där kommer de övriga ämnena tillbaka genom
hur vi t ex skildrar i text och bild hur vi bedriver löshundsjakt, hur vi hanterar
viltet efter skott etc. Så ett stort ansvar till den som använder sig av
sociala medier.

Efter detta fortsatte Stefan Holm med att informera om vad som händer angående rovdjuren
och då speciellt lodjuren och lodjursjakten.
Eftersom det inte är klart huruvida det blir någon jakt på lodjur denna
säsong. Eller om de familjegrupper som genom snoking förra säsongen inte blivit
säkrade av Grimsö hittills. Svenska Jägareförbundet har meddelat att vi inte
kommer att ställa upp på någon planinventering denna säsong om inte vi får
något positivt svar, men snoking tänker vi fortsätta med. Det är viktigt att vi
rapporterar alla spår av lodjur som vi ser till Länsstyrelsen. Antingen direkt
till dem eller genom www.rovobs.se så de får spåra och säkerställa
spåren för att kunna få någon jakt nästkommande säsong.

Man
informerade även att det ska utses en Viltprovtagare i varje krets. Den personen
ska samordna:

·
Inventeringar

·
Avskjutningsrapporter

·
Materialinsamlingar

·
Hälsoläget

För den som önskar hjälp med text
till insändare, artiklar mm kan få hjälp av Bertil Lundvik som är frilansande
journalist på Svensk Jakt. Skriv din text så långt du kan, försök få med, VAD,
NÄR, VAR och HUR och kontakta Bertil på bertil.skarpvreten@gmail.com så hjälper han till med bearbetning
av texten.

Kvällen avslutades med middag på
Leufstabruks Wärdshus och inkvartering för de deltagare som skulle vara kvar på
jakten på lördagen.

//Reine Lövqvist