Efter 26 år i styrelsen som kassör i Södra Hagunda
jaktvårdskrets så slutar jag vid årsmötet i Dalby bygdegård onsdagen den 4
februari. Jag har varit med om fyra olika ordförningar i kretsen så det är hög
tid att avgå. En av alla frågor som jag engagerat mig mycket i är älgjakts frågorna.
Vi har den älgstam vi förtjänar vill jag påstå, tittar man på årets
avskjutning, älgobs, trafikolyckor och sista spillningsinventeringen så ser framtiden
inte så bra ut i, jag påstår efter att ha räknat på det att till nästa säsong 2015/2016
att kan vi skjuta max 8 till 9 älgar om vi vill bibehålla älgstammen som är i
dag. Återkommer inom kort hur jag har kommit fram till dessa siffror.

Förutom älgjakten så har det varit kul att ha varit med att
startat klappjakten på räv som vi har haft i kretsen, vill påstå att det har bidragit
till bättre stämning mellan jaktlagen tack vare att jaktlagen ställt upp med
mark och också varit med på rävjakten. Jag är med och ordnar kommande rävjakt
som blir lördagen den 21 februari och som kommer bli på Bragby, Balingsta Södra
och Balingsta Norra jaklagsmarker och där planeringen är redan i full gång. Jag
är dock orolig för framtida klappjakter på räv, då jag hört att vissa jaktlag
inte kommer ställa upp med mark på grund av olika anledningar och då främst är
det älgen igen som spökar, men även småviltsjakten.

Kretsbladet är en uppskattad tidning speciellt av de
personer som inte har tillgång till att följa med på våran hemsida. Efter att
vi gjorde en ny hemsida som vi uppdaterar med ny information varje söndag, har
vi idag ett snitt på 70 st. besökare som tittar på hemsidan varje vecka, så jag
hoppas att hemsidan och kretsbladet kommer att finnas kvar i framtiden.

Så till sist vill jag tacka för mig för alla dessa år!

Christer Wolrath