2015-01-05
sköts det en kronhjort på Vissgärde som var en hjort som hade sex taggar och
slaktvikten var på 128 kg. Det var två stycken hjortar som sprang förbi skytten
den andra hade omkring 14 taggar, det var sista hjorten på säsongens
tilldelning 2014/2015, men det återstår en kronhjortshind och två stycken
kalvar av säsongen tilldelning.

2015-01-06
kördes det på en kvigkalv mellan Västergärde och Brunna på riksväg 55, det var
bara en älg som bussföraren såg och den dog på plats.

Viltobduktion (preliminärsvar)

Insänt material: Råbock, 1 år gammal i medelgott
hull med normalt utvecklad muskulatur. Funnen död.

Vid
obduktionen påvisades en måttligt förstorad, reagerad mjälte, en kraftig
kärlinjicering i underhuden över ryggen, kraftig blodfyllnad i hjärna och
näshåla samt ett slemmigt, något löst innehåll i ändtarmen.

Förmagsinnehållet
var rikligt med relativt stora mängder vete.

Snabbtest för
tarmparasiterna Giardia och Cryptosporidium var negativt.

Prover har tagits
för bakteriologisk undersökning av mjälte.

Prover har tagits
för mikroskopisk undersökning.

Diagnos: Misstänkt bakteriell
allmäninfektion.