2015-01-11
Sköts en kvigkalv på Filkes jaktmarker, samma dag sköts det också ett litet
vildsvin på samma marker.

2015-01-12
Sköts en vildsvinsgalt som vägde 95 kg. i levande vikt på Hagbys jaktmarker

2015-01-14
Kvalitetsäkrade Länsstyrelsen en lodjurshona med en ung vid Sörgårdsängen som
ligger i Skogstibble, det var den tredje lodjursfamiljegruppen som har
kvalitetsäkras i och omkring Södra Hagunda. Problemet nu är att man måste
kvalitetsäkra alla tre familjegrupper samtidigt för att alla ska bli godkända, trots
att det är olika mång ungar i familjegrupperna:


en
hona med en unge


en
hona med två ungar


en
hona med tre ungar

Så hör
av er eller rapportera in i rovobs.se att ni har sett spår.

2015-01-16
I Focksta Hagby hittades det ett lodjurs spår efter troligen en lodjurshane som
hade revir markerat på flera platser.

2015-01-16
Hittades en död älgtjur 4-taggare vid Lilla Ransta, låg ute på ett hygge.