2015-01-06 kördes det på en kvigkalv mellan Västergärde och
Brunna på riksväg 55, det var bara en älg som bussföraren såg och den dog på
plats. Kalven vägde 50 kg.

2015-01-19 Spårades det ett lodjur från Balingsta by till
Hacksta, troligen en hane.

2015-01-19 Kvalitetsäkrade Länsstyrelsen en lodjurshona med
två ungar i Focksta Hagby.

2015-01-18 Ett lodjur fotades vid Balingsta se veckansbild.

2015-01-19 Kvalitetsäkrade Länsstyrelsen en hona med två
ungar i Focksta Hagby.

2015-01-21 Kvalitetsäkrade Länsstyrelsen en hona med två
ungar vid Skjutfältet Skogstibble.

2015-01-22 Var det spår efter ett lodjur i Balingstaby.

2015-01-24 Var det två lodjursspår vid Frövi Balingsta.

2015-01-25 Var det ett lodjursspår vid Sunnaå Hagby.

Nedan en sammanställning på inrapporterade lodjur från
1/10-2014 – 20/1-2015, vi måste
vi bli bättre på att rapportera in lodjursspår, stor del av Länet saknar
lodjur?