Viltförvaltningsdelegationen (VFD) beslutade om 8
familjegrupper av lodjur


Naturvårdsverket fastställde 11
familjegrupper av lodjur


Förvaltningsnivå 11-12
familjegrupper


Inventering som pågår fram till den 28 februari
ligger till grund för licensjaktsbeslut 2016


För att Länsstyrelsen
i Uppsala län ska få fatta
beslut om licensjakt ska antalet familjegrupper vara fler än 12 och att hela landets miniminivå ska vara uppnådd.

Nytt för
den h
är säsongen


Foto eller film
(taget under perioden 1 oktober- 28 februari) från
allmänheten på familjegrupper
av lodjur får användas i inventeringen.


Platsen ska bekräftas i fält av Länsstyrelsens personal.

Preliminärt resultat- grupperat

Vi
kommer att få dela de
familjegrupper som ligger precis på länsgränsen med grannlänen, så då blir det 0,5
familjegrupper där. I dagsläget 8 eller 9 egna
klara och 4 eller 5 som vi delar med grannlänen.
Vilket betyder att vi ligger precis på gränsen till vår miniminivå och förvaltningsnivå.

Sydväst
om Uppsala

Det kommer bra med rapporter från
det här området,
vi har lyckats särskilja fyra grupper
enligt Naturvårdsverkets kriterier
men vi kan tro att det finns fler grupper. Frågan
är om vi får personer som skulle ställa upp och hjälpa oss med en miniområdesinventering, dvs söka av området för
att hitta igen grupperna och att vi sedan kan bakspåra
till snö i lega.

Rapportera
omg
ående till något
av f
öljande alternativ!

www.rovobs.se

www.skandobs.se

Skandobs app

010-22 33 308