Hej

Vid Södra Hagundas årsmöte den 4 februari blev jag vald till
utbildningsansvarig inom kretsen. Då det finns behov av jaktledarutbildningar
så har jag tagit reda på när nästa kommer att hållas i Uppsala. Länsföreningen kommer att anordna en
jaktledarutbildning under två dagar den 7-8 augusti. Kursen kommer att vara
mellan 09:00 – 17:00 på fredagen på Studiefrämjandet, där teori kommer att vara
i fokus och återupptas kl 10:00 fram till 15:00 på lördagen i Uppsala Näs där
vi kommer att praktisera det vi lärt oss. Kostnaden för utbildningen är 950 kr,
mat ingår ej.

Det är begränsat antal platser så om du är intresserad så
anmäl dig snarast till Jägareförbundet i Mälardalen, 08-591 255 71.

Är du intresserad av fler utbildningar så anordnar Jägareförbundet
i Mälardalen olika kurser inom bland annat vildsvinsjakt, viltundersökare,
slagfälla för bäver, säljaktsutbildning samt utbildningsjakt på älg och
vildsvin. Vill du ha mer information om dessa kontakta Jägareförbundet i
Mälardalen, 08-591 255 71.

Kontakta mig om du är intresserad av någon annan utbildning
inom jakt och viltvård, så undersöker jag möjligheterna för detta.

Mikael Eriksson

076-834 55 63