Rapport från
SVA angående en bock

En avlivad
bock lämnades in i början på februari till SVA för obduktion. Bocken var
gammalt och utmärglat. Tänderna var kraftigt nedslitna och i våmmen fanns det
dåligt tuggat foder med grova strån och hela korn. Innehållet i tarmarna var
löst, men slemhinnan var blank och fin.

Cirka 3
centimeter nedanför vänster framknä fanns en tvärgående fraktur. Hård bindväv
omgav frakturen och även lederna i fram knät, så att dessa var svåra att böja.
Eftersom brosk och ben ännu inte hunnit bildas var frakturen instabil och det
gick att skära rakt igenom den så att benet delades i två. Rörbenet sågades längsmed och centralt fanns ett ovalt hålrum innehållande mindre benfragment som
börjat dö och brytas ned. Det döda benet bildade en gulvit grynig massa som
omgav de mer hela benfragmenten.

I njurarna
hittades totalt fyra stycken ca 8 cm stora cystor som var fyllda med klar
vätska. mikroskopiskt kunde också en lindrig kronisk njurinflammation ses,
något som inte är ovanligt hos äldre djur. I lungornas luftrör fanns enstaka
vuxna lungmaskar.

Diagnos

Fraktur av
rörben under vänster framknä, utmärgling, tandförslitning, njurcystor och lungmask

Kommentar

Detta var en
gammal bock som pga sina kraftiga slitna tänder hade svårt att tillgodose sig
födan. Frakturen gjorde förstås sitt till, och då den ännu ej var stabil är det
förståeligt att han inte ville stödja på benet. Det lösa innehållet i tarmarna
är sannolikt en följd av det nedsatta tillståndet och inte en primär
diarrésjukdom, speciellt som inga sjukliga förändringar kunde ses i slemhinnan.
Cystorna i njurarna är inte helt ovanliga som bifynd hos många djurslag. Ofta
är cystorna medfödda, och så länge de är små har de ingen betydelse för
njurarnas funktion. Inte heller lungmasken eller den lindriga inflammationen i
njurarna torde ha påverkat hälsan nämnvärt.