Utlåtande

Viltobduktion, preliminärsvar

Det insända rådjuret var en vuxen hona i medelgott hull. Hon
var dräktig med tre foster (två hanar och en hona) som alla mätte drygt 20 cm
från skalle till rumpa. Det fanns inget hår på kroppen, men ögonhår och hår på
mulen hade börjat växa ut. Lungan var kraftigt rödfärgad och kändes hårdare än
normalt. Mjälten var lindrigt förstorad och vita prickar i snittytan visade att
den hade reagerat. I lungan hittades även en bandmasklarv (dynt). Hud och
muskulatur på ena bakbenet var delvis bort ätet av rovdjur. I underhuden över
länd och vänster lår fanns områden med mindre blödningar. På ryggens vänstra
sida fanns en äldre skada, det var ett hårlöst område om ca 5 cm diameter. På
den hårlösa huden fanns ett par sår som var några dagar gamla. I övrigt kunde
inga sjukliga förändringar ses.

Preliminär diagnos

Lunginflammation med spridning till mjälten
(allmäninfektion)

Kommentar

Rådjuret hade en akut lunginflammation med spridning till
mjälten (allmäninfektion). Lunga har sänts för bakteriologisk undersökning. De
inre organen kommer också att undersökas mikroskopiskt. Det fanns inga tecken
på att ett rovdjur direkt skulle orsakat hennes död (hål efter tänder eller
rivmärken efter klor). Då blödningar fanns i närheten av området som var
bort ätet av rovdjur så har detta skett i nära anslutning till döden.

Lite information om
bandmaskar:

Bandmaskarnas livscykel inkluderar en mellanvärd och en
slutvärd, vanligen av två skilda djurslag. I slutvärden lever den vuxna
bandmasken i tarmkanalen, och dess ägg sprids via avföringen. Om äggen äts upp
av en mottaglig mellanvärd kan larver utvecklas och transporteras från
tarmkanalen via blodbanan till lämplig vävnad, t ex muskulatur som i detta
fall. Här bildas cystor i vilka larverna kan leva och utvecklas (s.k. dynt).

Det varierar hur länge larven överlever i sina cystor, det
kan röra sig om veckor till månader. För att livscykeln ska fullbordas krävs
att huvudvärden äter av den infekterade vävnaden (t ex muskulaturen). Då kan
larverna utvecklas till vuxna bandmaskar i tarmkanalen. Dyntet som hittades hos
detta rådjur har sänts för artbestämning.