Insänt material:
Fälthare, vuxen hane i mycket dåligt hull och med måttligt förtvinad
muskulatur. Funnen död 2015-03-02

Vid obduktionen påvisades rikligt med upp till en cm i
diameter stora bölder i bägge lungorna med ett gulaktigt, relativt torrt, innehåll,
rikligt med upp till 5 mm i diameter stora bölder i bägge njurarna, en blodfärgad
urin, en kraftigt förstorad, blodfylld mjälte och misstänkta inflammatoriska
förändringar i levern.

Maginnehållet var slemmigt och innehållet i bakre delen av
tarmen var blodtillblandat och löst.

Prover har tagits för mikroskopisk och bakteriologisk
undersökning.

Preliminärdiagnos

Böldbildande inflammation

Spårträning

Spårträningen har börjat i kretsen, men vi har bytt dag till måndagar klockan 18,00, vi gör ett försök och testa denna dag och ser vad vi tycker om det. Vi kör måndagar fram till vi har KM. Det är samling på samma ställe i Uppsala Näs, så är du intresserad är det bara att dyka upp och har du frågor så är det bara att kontakta Kalle Gauffin eller Magnus Wolrath

Hundkommitén