Ungdomsskyttedag lördag 2 maj 2015.

Så har återigen ett år förflutit, det märks tydligt på
medellängden i gruppen. Denna dag var vi 13 ungdomar, tre ledare samt en
instruktör av yppersta klass i form av Gert-Ove Lundqvist. Vi slapp regn men
fick vår beskärda del av kraftig nordlig vind i kombination med +6-7 grader
Celcius. Så inte heller i år blev det särdeles svettigt. Det stora flertalet av
ungdomarna hade varit med förr vilket gjorde att vi tämligen raskt efter 09 kom
igång med hagel respektive salongsgevärsskytte. Gevärsskyttet fokuserade på precision
samt användande av skjutkäpp. Och visst blir det stadigare med skjutstöd och
kan väl vara värt mödan att bära med sig på jakt i framtiden, något som t ex
Tyska jägare sedan länge tillämpar.

Gert-Ove körde hårt på skeetbanan och Ulf tog hand om trap.
Undertecknad pysslade mest med salongsskyttet.
Allmänt kan konstateras att många är väldigt duktiga på att ta till sig
instruktioner och når därmed också goda resultat. Speciellt gäller detta kanske
skeetskyttet, där Gert-Ove strödde många superlativer över våra skyttar. En
skeet skytt att speciellt framhålla är Viktor B, vilken nått stora framgångar
sedan förra ungdomsskyttedagen på Näs. Gert-Ove ligger bakom mycket av det
utvecklingen! (..fast han säger ju inte så mycket…)

Efter idogt skjutande och rotation mellan stationerna så var
det många som kände en viss hunger. Standardupplägget är oslagbart! Så det var
hamburgare med alla tillbehör för hela slanten även i år. Ulf och Lars-Göran
fixade till en glödbädd värdig en större smedja där toppingen ovanpå en rejäl
vedbrasa utgjordes av två påsar briketter. Detta i samband med rådande
vindförhållande gjorde att det i början inte var så lätt för grillmästarna att
komma tillräckligt nära för att kunna vända på hamburgarna. Christer i
skyddsutrustning hade, åtminstone initialt, behövts. Alltnog, grillade
hamburgare med tillbehör fanns snart i var skytts hand. Även i år kan
konstateras att; Vargar äter mycket… och fort. Stort tack för all arbetsinsats
från Ulf och Lars-Göran samt Lilly, vilken fixat med alla goda tillbehör. För
behövande serverades också kaffe med kaka. Gott!

Efter ett kortare eftermiddagspass plockades all utrustning
ihop och så var även denna ungdomsskyttedag till ända. Ännu en trevlig dag
tillsammans med positiva ungdomar. Fortsätt så!

Vid tangentbordet

Peter Sahlqvist