I slutet på maj var Anders och Christer Wolrath på utbildning om hur man åldersbestämma klöv vilt, det var ett intressant o lärorik utbildning som varade i nästan tre timmar.
Det kan variera från käke till käke om det går att urskilja åldern, och att det är betydligt svårare att urskilja åldern på mindre djur typ rådjur.
Så till hösten kommer Anders och Christer att kunna hjälpa kretsen att åldersbestämma de skjutna djuren, lämna in till Anders Wolrath bara underkäken så fort det går för det är lättare att åldersbestämma när den är färsk, men det kan även gå på självdöda djur som hittas.
De kommer att åldersbestämma följande vilt rådjur, dovhjort, kronhjort och älg.
Bild ovan ser ni ett snitt på en älgtand som är sju år. Titta i det ljusa fältet från mitten och uppåt på bilden så ser man års linjerna.

Torsdagen den 11 Juni klockan 18:00 är det KM i viltspår i kretsen, så om du inte har anmält dig redan så vill Kalle Gauffin och Magnus Wolrath ha eran anmälan snarast.