Årsmötet gällande älg- och kronhjortsskötselområdena går av stapeln onsdag 24 augusti kl 19.00.
Plats: Ramsta Bygdegård.