14/8 kl 09.00 är det Jaktlagskjutning, KM i skeet och trapp. Välkomna!