Statens
Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) vill gärna ha in rapporter och prover om ni
ser, hittar eller skjuter älgar med hudsår under älgjakten, se bifogat PM. Där
finns även kontaktuppgifter.