Information
från Länsstyrelsen angående nya ÄFO-gränser fr.o.m. 2018.