Preliminärsvar från SVA på rådjur som hittades i Hållberga i maj finner ni här.