Kvällen den 20 september 19:00 har vi bokat Per “Bula” Kristoffersson som kommer och håller en föreläsning om eftersök på Edeby konferens.

Mer info om Bula finns här: http://pk-eftersok.dinstudio.se/text1_11.html

Medlem i Södra Hagunda JVK 100kr och icke medlem 150kr för entré inkl kaffe och macka.

Anmäl snarast till Fredrik Bergqvist via e-post fredrik@antil.se (så att vi vet hur många mackor vi ska köpa)