Handlingsplan vildsvin –
, fastställd av Jägareförbundets förbundsstyrelse september 2017 finns att läsa här eller under dokument i menyn.