Vid 21:00-tiden den 4 december (samma dag som en älg kördes på av lastbil vid Sulas på väg 55), kördes en älgtjur på av personbil vid Tibble söder om Balingsta.

Eftersöksjägare kallades ut och älgtjuren spårades i ca 500m. Inget blod eller tecken på skador kunde hittas, så älgtjuren friskförklarades.

Vid 17:00-tiden den 5 december kördes en älgko på av personbil på väg 55 i närheten av korsningen med väg 593. Älgen sågs senare haltande på en åker.

Eftersöksjägare kallades ut och älgkon spårades fram till en grantätning. Eftersöket avbröts då och återupptogs igen på morgonen den 6 december.

I närheten av Hammarhagen, Bragby ca 500m från olycksplatsen kunde eftersöksjägare avliva den skadade älgkon.

Älgkons ena framben var av och vid urtagning hittades ett foster.

Inga uppgifter om personskador finns.

Det har konstaterats att den älg som kördes på av lastbil den 4 december var en älgko även den. Båda älgarna kommer att åldersbestämmas.