De två älgkorna som var inblandade i trafikolyckorna på 55:an den 4 och 5 december har nu åldersbestämts av Anders Wolrath. Älgkon från den 4 december var 6 år gammal och den från den 5 december var 4 år gammal. Tack Anders!