Tack Anders och Christer för allt arbete med att ta fram listan ovan med älgar och hjortar från det gångna året!