Cesium i vildsvinskött

Trettio år efter Tjernobylkatastrofen bär den svenska naturen fortfarande spår från det radioaktiva nedfallet efter olyckan. Med tiden har man kunnat konstatera allt lägre halter av cesium 137 i kött från älg, ren och rådjur, bär och svamp. Vildsvinskött förväntas däremot kunna uppvisa ökade halter framöver – troligen med strålningsnivåer som vida överskrider tillåtna gränsvärden.

I filen nedan finner ni ett svar på cesiumprov från ett vildsvin skjutet i kretsen.

Tack Sigge Eriksson för provsvaret!

————————————————————————————————-
Lodjursinventering

Som det ser ut nu har vi omkring 8 familjegrupper då det
antagligen kommer att bli några delningar med Västmanland och Gävleborg.

Vi är fortfarande i behov av rapporter i hela länet, även
i närheten av de familjegrupper vi säkrat, för att kunna särskilja dem på ett
bra sätt.