En familjegrupp med lo säkrades i kretsen i dag fredag den 2 februari. Tack vare dagens ymniga snöfall kunde familjegruppen säkras i Focksta, Hagby.

Jätteviktigt att vi rapporterar in observationer av lo, varg eller björn och tänk på att det är viktigt att rapporteringen sker så snabbt som möjligt, så att eventuella tveksamheter kan redas ut innan väder och vind förstört spåren.


Nedan följer information från Länsstyrelsen.

Jag tänkte komma med en kort uppdatering av
inventeringsläget i länet så här på en fredagseftermiddag.

Vad gäller lodjur ser läget ut som nedan. De gröna
punkterna är de platser där vi spårat familjegrupper av lodjur (minst 2 lodjur
tillsammans). De som är spårade nära varandra och kan vara samma grupp är
ihopgrupperade till de grönsvarta trekanterna, eller vad vi ska kalla dem.
Många är nog samma grupper, men det kan också finnas familjegrupper som vi
skulle behöva särskilja. Därför är det väldigt viktigt att vi får rapporter om
flera lodjur tillsammans så snart som möjligt efter att de har synts och/eller
att det snöat. På så sätt har vi möjlighet att skilja olika grupper åt
betydligt enklare än om det hunnit gå några dagar. Därför är det också av vikt
att rapportera in grupper i samma område flera gånger. Vidarebefordra gärna
informationen till jägarna.

Som jag ser det så är det extra viktigt att få in
rapporter om familjegrupper mellan Björklinge och Vendel samt mellan Alunda och
Husby-Långhundra, där det ser ut att kunna vara olika familjegrupper.

Exakt hur många det är totalt är svårt att säga då vi
kommer att dela en del med länen runtomkring oss innan inventeringen är klar.

Vad gäller varg så ser de DNA-resultat vi har fått och
kvalitetssäkrade observationer ut som nedan (röda pluppar). Vita markeringar är
DNA-prov som ännu inte testats eller testats men inte givit resultat för varg.

Vi har (såvitt jag vet) DNA från fem valpar i Glamsen
samt föräldraparet och ytterligare ett par avkommor från tidigare år.

Utöver detta har vi haft en norsk varg utanför Storvreta
som numer är nere i Östergötland och två vargar i naturreservatet Florarna. Dels
är det den tik som varit där i flera år, men också en norsk tik som vi fått
DNA-träff på vid ett par tillfällen i januari. Vad vi har kunnat se har de inte
gått tillsammans, och vi vet inte om den nya tiken fortfarande är kvar i
området.

Slutligen kan jag bara kort informera att vi i går
besiktade 5 döda getter utanför Skogstibble som är dödade av vad vi bedömer som
ett ensamt lodjur. Vi för diskussioner löpande med den drabbade djurägaren hur
vi ska gå vidare med detta.

Trevlig helg!