Flera observationer har gjorts av bäver i kretsen den senaste tiden. Bilden nedan är tagen av Christer onsdag den 14 februari intill Sävaån.

Christer säkrade dessutom ännu en familjegrupp med lo den 14 februari.