I dokumentet nedan finns remiss om ändrade jakttider från Jägareförbundet.

Remissen ska besvaras senast 28 februari 2019.