En död kronhjort påträffades i dag måndag den 30 september i Ramstatrakten.