Resterna av en död älg påträffades idag under älgjakten i Uppsala-Näs. Älgen var ett hondjur.