Årets spillningsinventeringen är nu sammanställd. Den färdiga rapporten finns i bifogad fil.